Czy uczestniczysz w kursie
Jeszcze nie
Cena:
159 PLN
Rozpocznij kurs

Kurs Akwareli on-line - Poziom Podstawowy - Miesiąc III


  • Jaki kurs? – Kurs akwareli
  • Jaka tematyka zajęć? – Seria Architektura drewniana w krajobrazie
  • Jaki czas trwania? 1 miesiąc (4 lekcje)
  • Jaka forma? – Kurs on-line
  • Jaki poziom? Poziom Podstawowy
  • Czy jest możliwość mentoringu? – Prace związane z tym kursem będzie można omówić na spotkaniach live, które odbywają się raz w tygodniu (szczegółowe informacje podawane są na bieżąco w mailach) w okresie wrzesień-czerwiec (w święta spotkania live nie odbywają się).
Jak malować architekturę drewnianą akwarelą?

Miesiąc III - Poziom Podstawowy

Seria Architektura drewniana w krajobrazie - Miesiac III

W miesiącu III będziemy malowali Romantyczne Ruiny. Seria ta będzie składała się z 4 części.

Shopping Cart